TIETOSUOJALAUSEKE

PÄIVITETTY 20.12.2017

Fjango.com on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen palvelujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

  • yhteystiedot, kuten yrityksen ja käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • käyttäjätilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, luvat ja suostumukset

Palveluiden käytöstä kerätyt tiedot

  • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
  • laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
  • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Markkinointirekisteri

Markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhden käyttäjään liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme esimerkiksi kun tämän palvelun käyttö on käynnissä tai päättynyt

MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETONI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palvelujamme.

MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraavaan tarkoitukseen:

Tuotekehitys ja käyttökokemus: Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme ja palveluidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemusta.

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei käyttäjä ole kirjautunut käyttäjätililleen viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, käyttäjää pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa. Ellei käyttäjä uudista käyttöoikeuttaan taikka käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

Fjango.com nimeamät teknologiajohtajat voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

MITEN HENKILÖTIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö ja  henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

 MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Evästeiden estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Evästeiden tyhjentäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJALAUSEKETTA MUUTTAA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme Puh 09 2311 2311,

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset reklamaatiot myös osoitteeseen:

Fjango.com

c/o Muistin Suomi Oy

Kumitehtaankatu 5

04260 Kerava