FJANGO PALVELUKUVAUS

Päivitetty 21.12.2017

1. FJANGO yleiskuvaus

FJANGO on edistyksellinen, asiakkaan valitsemista ominaisuuksista, koostuva viestintäkokonaisuus. Se skaalautuu yhden hengen yrityksestä aina kymmenien tuhansien käyttäjien organisaatioihin.

FJANGO yhdistää eri sähköisen kommunikaation menetelmät, kuten puhelinvaiheen, tekstiviestilähetykset, sähköpostien lähetykset ja automaattiset puhelinsoitot

FJANGO-palvelu koostuu Muistin Suomi Oy;n telekommunikaatiojärjestelmään integroidusta FJANGO palvelualusta

Palvelualustalla voidaan mm.

a) toteuttaa ennalta luotuja ja ajastettuja puhelinsoittoja, interaktiivisia äänipalveluja, tekstiviestien, sähköpostien  automatisoituja lähetyksiä;

b) vastaanottaa vastaus tekstiviestejä ja sähköposteja

c) luoda, ajastaa ja lähettää yksilöityjä QR- koodeja

d) hallinnoida puhelinvaihteen toiminteita, kuten soittosarjojen ohjausta ja asiakastietojen automaattista keräämistä ja automaattisesti kohdennettuja markkinointitoimenpiteitä

e) hallinnoida asiakasrekisteriä, luoda ja ylläpitää lähetysryhmiä

f) suorittaa analyyttisiä toimenpiteitä kuten ns tracking-toteutuksia

g) nopeuttaa yrityksen verkkosivuilla kävijöiden ja yrityksen myyjien yhteensaattamista.

h) luoda suljettuja maksuympäristöjä, esim sähköiset pääsyliput, lahjakortit, prepaid- ja mobiilimaksut.

1.1 Palvelun ylläpito ja valvonta

FJANGO –ratkaisu toteutetaan keskitetyllä ja 24/7 ylläpidetyllä sekä valvotulla operaattoritason järjestelmällä. Teknologiana toimii jaettu palvelualusta, FJANGO-CLOUD, jolloin asiakkaan tiloihin ei tarvitse asentaa erikseen laitteistoja tai ohjelmistoja. Normaali FJANGO-palvelualustan hallinta tapahtuu asiakkaan toimesta internet-selainta käyttämällä.

1.2 Palvelun toteutus

Asiakkaalle luodaan palvelualustaan oma suljettu palvelu- ja käyttäjäryhmä, johon asiakkaan henkilöstö voi kirjautua käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Palvelussa asiakasyrityksen matkapuhelimet ja ns. lankapuhelinnumerot voidaan liittää osaksi kokonaispalvelua.

Asiakkaalle voidaan määrittää lanka-, yritys- tai mobiilinumeroita palveluoperaattorin numeroavaruudesta tai siirtää ne palveluoperaattorille muilta operaattoreilta numeronsiirtoprosessin avulla.

Suurinta osaa FJANGON ominaisuuksista asiakas voi hallinnoida itse, mutta osa ominaisuuksien ylläpidosta ja hallinnasta tarjotaan palveluna Muistin Suomi Oy:n  toimesta asiakkaalle.

2. FJANGO perusominaisuudet

2.1 Tekstiviestien lähetin

FJANGOlla voidaan luoda, ajastaa ja lähettää tekstiviestejä per heti tai ajastettuina. Viestit voidaan tallentaa myös vakiopohjiksi.

Lähetykset voidaan tehdä yksilöille tai ryhmille, ilman rajoituksia. Ajastuksen työkaluna toimii FJANGOn kalenteri.

Vastaanottajat valitaan FJANGOn osoitekirjasta. Osoitekirjaan voidaan tuoda asiakastiedot esimerkiksi Microsof Excel tiedostona.

2.2 Sähköpostiviestien lähetin

FJANGOlla luodaan, ajastetaan ja lähetetään sähköpostilähetyksiä per heti tai määrättyinä ajankohtina. Viestit voidaan tallentaa myös vakiopohjiksi.

Lähetykset voidaan tehdä yksilöille tai ryhmille, ilman rajoituksia. Ajastuksen työkaluna toimii FJANGOn kalenteri.

Vastaanottajat valitaan FJANGOIN osoitekirjasta. Osoitekirjaan voidaan tuoda asiakastiedot esimerkiksi Microsof Excel tiedostona.

2.3 Interaktiivisien puhelinsoittojen lähetin

FJANGOlla luodaan, ajastetaan ja suoritetaan automaattisia puhelinsoittoja per heti tai määrättyinä ajankohtina.

Automaattisia puhelinsoittoja varten tehdään tarvittavat äänitteet etukäteen, joista valitaan lähetykseen sopiva. Äänitteet voi luoda myös tekstistä puheeksi toiminteella.

Automaattiset puhelinsoitot voidaan tehdä yksilöille tai ryhmille, ilman rajoituksia. Ajastuksen työkaluna toimii FJANGOn kalenteri.

Vastaanottajat valitaan FJANGOIN osoitekirjasta. Osoitekirjaan voidaan tuoda asiakastiedot esimerkiksi Microsof Excel tiedostona.

2.4 Osoitekirja

FJANGOin osoitekirjaan / CRM / asiakasrekisteriin voidaan tallentaa asiakastietoja, kuten yhteystietoja, yritystietoja, ja demograafisia tunnistetietoja. Asiakastiedot voidaan lajitella vapaasti muodostettaviksi ryhmiksi.

2.5 Raportointityökalu

FJANGOn raportointityökalulla asiakas voi todeta reaaliaikaisesti tapahtuneet ja tulevaisuuden toimenpiteet. Raportointityökalun informaation on vietävissä ulkopuolisiin ohjelmistoihin.

3. FJANGO lisäominaisuudet

Perusominaisuuksien lisäksi FJANGO palvelua voidaan laajentaa lisäämällä erilaisia lisäpalveluita. Lisäpalvelut otetaan käyttöön asiakkaan tarpeen mukaan palvelua tilattaessa ja käytön aikana. Lisäominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön käyttöönoton jälkeen, kun palvelu on ollut jo käytössä eli kokonaispalvelua voidaan joustavasti kasvattaa asiakkaan tarpeiden muuttuessa.

3.1 FJANGO PUHELINVAIHDE

FJANGO puhelinvaiheella hallinnoidaan asiakkaan virtuaalista puhelinvaihdetta ja sen automaattisia toiminteita kuten

a) kohdenumerot ja aikaohjaus
b) vastaamattomien puhelujen automaattinen käsittely (SMS ja soittopyynnöt)
c) vastattujen puhelujen automaattinen käsittely (SMS)
d) soittajien automaattinen tallentaminen FJANGO osoitekirjaan
e) automaattiset tekstiviestit soittajille
f) automaattiset asiakastyytyväisyyspuhelut soittajille.
g) soittopyyntöjen automaattinen välityspalvelu tekstiviestitse ja/tai sähköpostitse.
h) ylivuotojen automaattinen käsittely
i) vaihteen äänitteiden helppo hallinta ja vaihto

3.2 QR-koodit

FJANGOn e-Pass on erilaisten koodien luonti- ja hallintatyökalu. Sillä luodaan yksilöityjä tai identtisiä QR- koodeja. Koodien lukemiseen käytetään FJANGOn QR-koodi-aplikaatiota Android-laitteille

Koodit voivat olla kertakäyttöisiä, tietyn ajan voimassa, sisältää saldoa tai useaan käyttökertaan oikeuttavia tunnisteita. Koodien sisältöä hallinnoidaan FJANGO ePass -työkalulla.

QR koodin sisältö tarkistetaan reaaliaikaisesti FJANGO palvelimelta joka antaa välittömän vastauksen koodin voimassaolosta, saldosta tai käyttökerroista.

Turvallisuutensa ansiosta, QR koodeja ja lukija-aplikaatiota voidaan käyttää mm pääsylippuihin, lahjakortteihin ja sähköiseen maksamiseen sekä markkinointitoimenpiteiden tulosten analysointiin.

3.3 CALLME

Myyntinappi eli CALLME on asiakkaan verkkosivuille lisättävä reaaliaikainen kontakti-aplikaatio.

Kun Internet-sivuston käyttäjä syöttää oman puhelinnumeronsa ns. yhteydenottolomakkeeseen ja painaa ”ota yhteyttä” nappia, CALLME-järjestelmä aloittaa automaattisesti soittamaan asiakkaan myyntihenkilöille.

Kun myyntihenkilö tavoitetaan, järjestelmä soittaa automaattisesti yhteydenottokaavakkeen täyttäjälle ja yhdistää siltaamalla myyntihenkilön ja Internet-sivuston käyttäjän.

Jos myyntihenkilöä ei tavoiteta tai myyntihenkilö ei hyväksy puhelua, järjestelmä lähettää automaattisesti soittopyynnön tekstiviestinä ja/tai sähköpostina asiakkaan myyntihenkilölle.

3.4 MAINOSSEURANTA

Mainosseuranta eli MediaTracking on järjestelmä, jolla internetportaalin ylläpitäjä voi jäljittää käyttäjät, ketkä ottavat mainostavaan yritykseen yhteyttä puhelimitse (ns puhelinliidit).

Mainostava asiakas voi käyttää MediaTracking ominaisuutta, halutessaan analysoida, mistä medialähteestä puhelinkontaktit tulevat ja verrata panostus – tulos korrelaatiota.

Mainosseurannassa asiakkaalle annetaan FJANGO numeroavaruudesta virtuaalisia puhelinnumeroita, jotka asiakas sijoittaa valitsemiinsa mainoksiin.

Virtuaaliset puhelinnumerot ohjataan yhdistymään normaaliin tapaan asiakkaan kohdenumeroihin. Jos asiakkaan myyntihenkilö ei vastaa puhelinsoittoon, lähetetään automaatisesti soittopyyntö tekstiviestinä ja/tai sähköpostina.

Mainosseurannan analytiikka kertoo mm. liidien määrät/media/mainos, vastatut ja vastaamattomat puhelut ja milloin yhteydenotot pääsääntöisesti tapahtuvat. ‘

Järjestelmä mittaa ja analysoi medioiden ja mainosten tehokkuutta.

3.5 ROBOCALL / Automaattinen puhelinmyyjä /Tuuraaja-palvelu Outbound

Robocall on automaattinen puhelinsoitto, joka voi sisältää kohdehenkilölle suunnattuja interaktiivisia toimenpiteitä. Kohdehenkilö suorittaa interaktiot puhelimen näppäimistöllä.

Robocall tehostaa

  • henkilöresurssien käyttöä
  • automaattista työntekijöiden etsintää
  • lajittelee soittoihin vastaajat heidän toiminteiden mukaan.
  • voi käyttää myös mielipidemittaus- ja puhelinmyyntijärjestelmänä
  • asiakkaan saapumista ajanvarauksen mukaan

Mikäli soiton kohde haluaa ottaa tarjotun työn vastaan,  lisätietoja tuotteesta, tai on kiinnostunut ostamaan tarjotun tuotteen tai palvelun, hänet voidaan yhdistää myyntihenkilölle jatkotoimenpiteitä varten.

Mielipidemittauksessa loppuasiakas vastaa esitettyihin kysymyksiin,

3.6 LISÄMAKSULLINEN PUHELINNUMERO

Asiakkaalle avataan lisäarvopalveluita varten tai maksutapahtumien vastaanottamiseksi lisämaksullinen palvelunumero (0600/0700 puhelinnumero), maksulain kategorioiden puitteissa.

Numerot ovat yrityksen vapaasti hinnoiteltavissa operaattorisykäysten puitteissa aina 60 € asti / puhelu.

Yrityksellä pitää olla toimintaan tarvittava lupa.

3.7 ILMAISNUMERO

Asiakkaalle avataan, soittajalle maksuton puhelinnumero. Asiakas maksaa loppuasiakkaan kannustamiseksi asiakkaan puhelun operaattoreille.

3.8 SOITTAJAN LIITTYMÄN HALTIJATIETOJEN HAKU

Liittymän haltijatiedon haku on asiakkaan FJANGO puhelinvaihteeseen tai OSOITEKIRJAAN kytkettävä kytkettävä toiminne.

Osoitekirjaan tallennetaan puhelinnumeron perusteella numerotietokannasta haettu ko. teleliittymän haltijan tiedot.

4. FJANGO palveluportaali

Palvelun osana käyttäjille kuuluu FJANGO.COM palveluportaali. Portaaliin kirjaudutaan omilla FJANGO tunnuksilla yleisiä web-selaimia käyttäen.

Portaalissa on näkyvissä kaikki käyttöön valitut ominaisuudet ja raportointi

5. Palvelun käyttöönotto ja rajoitteet

Palvelun käyttöönotto sisältää asiakaskartoituksessa määritetyt ominaisuudet. Myöhemmät muutokset eivät kuulu palvelun kuukausihintaan. Palvelumuutokset hinnoitellaan FJANGO yleisen palveluhinnaston mukaisesti.

6. Ylläpito

6.1 Ylläpitotaso

FJANGO:n ylläpitotaso on Fjangon SLA –tason mukainen

SLA–tason tärkeimmät ominaisuudet:
– Palveluaika vikatilanteissa on arkisin 8-20 ja viikonloppuisin klo 10-18 välisenä
– Vasteaika korjaamisen aloittamiselle on viimeistään seuraavana arkipäivänä
– Sisältää valvonnan palvelun osalta (ei asiakkaan päätelaitteita)

6.2 Päivitykset

Muistin Suomi Oy kehittää palveluitaan jatkuvasti paremmaksi. Palvelusopimukseen kuuluu sopimuskauden ajan yleiset järjestelmäpäivitykset. Uudet tuoteominaisuudet eivät yleisesti sisälly palveluun, vaan ne voidaan hinnoitella erikseen. Muistin Suomi Oy varaa oikeuden tehdä järjestelmään muutoksia, jotka yleisesti parantavat palvelun käytettävyyttä ja/tai toimintavarmuutta.

6. Toimitusehdot

FJANGO toimitusehdot määräytyvät Muistin Suomen yleisten toimitusehtojen mukaisesti.